قوانین مزایده های مای کلاب

  • قوانین
  • 10 مرداد 97
  • 11 تیر 98
  • موضوع
  • تاریخ انتشار
  • آخرین آپدیت

قوانین مزایده های مای کلاب

در مزایده های مای کلاب شما برای خرید بازیکن ارائه شده باید نسبت به دیگران قیمت بالاتری را یشنهاد بدید تا صاحب آن بازیکن شوید اما قوانین مزایده های مای کلاب عبارتند از . . .

محمود 10/05/1397
بیشتر از موجودتون نمیتونید پیشنهاد بدید ( در صورت اینکار مابه تفاوت پیشنهاد شما و پیشنهاد قبلی به عنوان جریمه از موجودی تیمتون کسر میشود )
اگر مقدار جریمه باعث شود که موجودی فرد کمتر از صفر گردد باید تا مدت 15 دقیقه موجودی خود را به صفر برساند در غیر این صورت بهترین بازیکن آن فرد حذف شده و به مدت یک هفته امکان شرکت در مزایده ها را نخواهد داشت
محمود 10/05/1397
پایان مزایده ها ساعت 22 میباشد و اینکه از آخرین پیشنهاد نیز نیم ساعت گذشته باشد. پس یک مزایده که آخرین پیشنهادش ساعت 21:45 بوده در ساعت 22:15 بسته میشود
محمود 10/05/1397
واحد پولی در سایت میلی میباشد که معادل هزار تومن میباشد. و تمامی پیشنهادات بر اساس آن داده میشود
محمود 10/05/1397
نحوه پیشنهاد دادن و شرکت در مزایده :
نام بازیکن و مبلغ ( مثال : ویدال 7 )
محمود 12/08/1397
نوشتن خواهش تمنا التماس توروخدا نیاین و غیره ( هرچیزی جز اسم بازیکن و مبلغ ) باعث سوختن پیشنهاد شما میشود
محمود 02/04/1398
در صورت پیشنهاد بازیکن برای مزایده و عدم برنده شدن در مزایده بازیکن مذکور امکان پیشنهاد دادن بازیکن در دور بعدی را نخواهید داشت
در صورت شرکت نکردن در مزایده بازیکنی که پیشنهاد دادین تا 4 دوره امکان پیشنهاد بازیکن ندارید !
محمود 02/04/1398
بازیکنی در یک مزایده به فروش نرود برای دور بعد مزایده امکان پیشنهاد آن وجود ندارد
میلاد 11/04/1398
سیستم جدید مزایده‌های مای‌کلاب : هفتگی !
از این به بعد از ساعت 7 صبح شنبه تا 7 صبح دوشنبه برای پیشنهاد بازیکن فرصت دارید و در هر رنج قدرت اولویت با پیشنهاد‌های اول است !
مزایده از 7 صبح سه‌شنبه تا ساعت 22 پنج‌شنبه برگزار میشود !
و جمعه‌ها هم روز جابجایی پول خرید و فروش بازیکنان خواهد بود چه در نقل و انتقالات چه در مزایده یعنی در طول هفته امکان دارد مبالغ نقل و انتقالات جابجا نشود !!
به طور کلی هنگام شرکت در مزایده برای پیشنهاد دادن ملاک مبلغ موجودی است که جلوی اسمتان نوشته پس روی فروش بازیکنانتان حساب نکنید
میلاد 11/04/1398
هر مربی تنها یک بازیکن میتواند پیشنهاد دهد و در صورت فرستادن بیش از یک پیشنهاد هیچ کدام مورد قبول واقع نمیشود
رنج قدرت بازیکنان در مزایده
یک بازیکن با قدرت 86 و بالاتر
یک بازیکن با قدرت بین 82 الی 85
یک بازیکن با قدرت 78 تا 81
ضمنا از لجندها هم میتوان پیشنهاد داد
ملاک قدرت بازیکنان در pes20 میباشد
میلاد 11/04/1398
از این پس بازیکنان با قدرت 78 تا 85 در مزایده‌های مای‌کلاب قیمت پایه خواهند داشت !
بدین شکل :
78 : 5 میلی
79 : 5 میلی
80 : 5 میلی
81 : 6 میلی
82 : 7 میلی
83 : 8 میلی
84 : 9 میلی
85 : 10 میلی